Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

4 - 2004

 

Siden ble sist oppdatert:

15/08-2004

 

Nytt på kkno.org:

15/01-04:               Hetfe nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;               20/12-03:               Hefte nr. 4-2003 er blitt lagt ut på sidene;                Møtekalenderen er nå lagt ut på sidene slik det ble bestemt på styremøtet i KBN;                 Det er gjort enkelte endringer av designet og oppsettet av sidene etter ønske fra brukere. Fonten er nå skiftet fra Times New Roman til Verdana, teksten har fått et høyereinnrykk og overskriftene har fått farge;                Enkelte korrekturfeil er rettet opp;                                             03/11-03:                Korrektur for siden er lest, og ev feil er rettet opp;                                               25/10-03:                Hefte nr. 3-2003 er blitt lagt fullstendig ut på sidene litt sent grunnet softwareproblemer;                Det er gjort ytterligere oppdateringer på sidene i forbindelse med redaktørbytte, både grafisk og i teksten;                Den nye redaksjonskomiteen er blitt publisert på sidene;                Bugs i scriptingen av siden og i grafikken er blitt rettet opp;                Teksten på sidene er nå venstrestilt i stedet for midtstilt;                                               20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;           Siden er oppdatert i forbindelse med redaktørskifte med bl a banneren;               Annonsesiden er oppdatert for nyåret, adresser er oppdatert pga trykkeribytte og siden omskrevet til dansk og danske priser grunnet redaktørbytte         Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;                                             20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;               KKN har byttet trykkeri og derfor er adressen til trykkeriet på annonsesiden blitt fjernet. Ny adresse kommer senere;                                            

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

Information til annoncører

 

Tidsskriftet ”Klinisk Biokemi i Norden” udkom første gang i 1989. Det udgives af Nordisk Forening for Klinisk Kemi med en redaktion bestående af en national redaktør fra hvert af de nordiske lande, samt formanden i NFKK. Tidsskriftet har et oplag på 3000 og sendes til alle medlemmer af de nordiske selskaber for klinisk kemi/biokemi. Det sendes også til en del laboratorier og biblioteker.

Nixagrim
Get slim fast!
https://nixagrim.eu/

 

Tidsskriftet har i alle årene udelukkende været finansieret via annonceindtægter.

 

Annoncepriser:

Alle annoncer er helsides og i farver.

  

Side 3                                                Dkr.   10.000,-

       

Bagsiden                                          Dkr.   12.000,-

 

Uspecificeret placering i hæftet     Dkr.    8.000,-

      Ved uspecificeret placering vil annoncerne oftest blive bragt på side 4,5,31 eller 32. Placering på midtersiderne kan også være aktuelt, men midtersiderne anvendes ofte til dobbeltsidige annoncer til aftalt pris.

  Ved bestilling af en annonce i fire fortløbende hæfter gives 20% rabat.

 

Annoncemateriale:

Annoncerne skal leveres i elektronisk form - e-mail eller CD-Rom. For annoncer, der leveres som papir eller som film, vil det koste ekstra Dkr. 400,- til scanning. Yderligere information vedr. annoncematerialet vil blive givet, når man bestiller annoncen.

 

Frist for indlevering af annoncemateriale i 2003:

  • Hæfte: 20/2-03

  • Hæfte: 20/5-03

  • Hæfte: 20/8-03

  • Hæfte: 20/10-03

Indsendelse af annoncemateriale:

Annoncematerialet kan sendes på følgende måder:

    mailto:pwang@vs.vejleauit.dk
  • På e-mail eller CD-Rom til Palle Wang. (pwang@vs.vejleauit.dk)

  • På e-mail eller CD-Rom til trykkeriet: Clausen Offset, Cikorievej 20, DK 5220 Odense SØ, Kontaktperson: Susanne Vorm, e-mail: susanne@clausenoffset.dk