Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

Magneto 500 Plus opiniões

4 - 2004

 

Siden ble sist oppdatert:

15/08-2004

 

Nytt på kkno.org:

15/01-04:               Hetfe nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;               20/12-03:               Hefte nr. 4-2003 er blitt lagt ut på sidene;                Møtekalenderen er nå lagt ut på sidene slik det ble bestemt på styremøtet i KBN;                 Det er gjort enkelte endringer av designet og oppsettet av sidene etter ønske fra brukere. Fonten er nå skiftet fra Times New Roman til Verdana, teksten har fått et høyereinnrykk og overskriftene har fått farge;                Enkelte korrekturfeil er rettet opp;                                             03/11-03:                Korrektur for siden er lest, og ev feil er rettet opp;                                               25/10-03:                Hefte nr. 3-2003 er blitt lagt fullstendig ut på sidene litt sent grunnet softwareproblemer;                Det er gjort ytterligere oppdateringer på sidene i forbindelse med redaktørbytte, både grafisk og i teksten;                Den nye redaksjonskomiteen er blitt publisert på sidene;                Bugs i scriptingen av siden og i grafikken er blitt rettet opp;                Teksten på sidene er nå venstrestilt i stedet for midtstilt;                                               20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;           Siden er oppdatert i forbindelse med redaktørskifte med bl a banneren;               Annonsesiden er oppdatert for nyåret, adresser er oppdatert pga trykkeribytte og siden omskrevet til dansk og danske priser grunnet redaktørbytte         Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;                                             20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;               KKN har byttet trykkeri og derfor er adressen til trykkeriet på annonsesiden blitt fjernet. Ny adresse kommer senere;                                            

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

  Hjemmeside for ”Klinisk Biokemi i Norden”

Velkommen til KBNs hjemmeside. Hensikten med hjemmesiden er først å fremst at tidsskriftet til enhver tid skal være tilgjengelig for interesserte. Alle hefter fra og med 1/2002 er tilgjengelig og det arbeides med å legge ut også tidligere utgivelser. Det arbeides i tillegg med å etablere en funksjon for å søke etter spesifikke artikler. Hjemmesiden vil også inneholde oppdatert informasjon om redaksjonskomiteen, redaksjonelle rutiner og annonsering samt ha linker til andre aktuelle hjemmesider.

Vi vil gjerne få tilbakemelding om sidens utforming, brukervennlighet og innhold. Innspill kan sendes til hovedredaktør.ed.

 

Viktig om hjemmesiden

Denne hjemmesiden er best tilpasset oppløsningen 800x600 piksels. Siden kan også vises i høyere oppløsning, men kan da virke litt liten på skjermen.

 

Nyeste KBN: 4 - 2004

Magneto 500+
Relieve yourself from pain!
Magneto 500 Plus opiniões
Health Portal
Only verified information
https://www.vicodur.com/