Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

Composición de Nutresin Herbapure Ear

4 - 2004

 

Siden ble sist oppdatert:

15/08-2004

 

Nytt på kkno.org:

15/01-04:               Hetfe nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;               20/12-03:               Hefte nr. 4-2003 er blitt lagt ut på sidene;                Møtekalenderen er nå lagt ut på sidene slik det ble bestemt på styremøtet i KBN;                 Det er gjort enkelte endringer av designet og oppsettet av sidene etter ønske fra brukere. Fonten er nå skiftet fra Times New Roman til Verdana, teksten har fått et høyereinnrykk og overskriftene har fått farge;                Enkelte korrekturfeil er rettet opp;                                             03/11-03:                Korrektur for siden er lest, og ev feil er rettet opp;                                               25/10-03:                Hefte nr. 3-2003 er blitt lagt fullstendig ut på sidene litt sent grunnet softwareproblemer;                Det er gjort ytterligere oppdateringer på sidene i forbindelse med redaktørbytte, både grafisk og i teksten;                Den nye redaksjonskomiteen er blitt publisert på sidene;                Bugs i scriptingen av siden og i grafikken er blitt rettet opp;                Teksten på sidene er nå venstrestilt i stedet for midtstilt;                                               20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;           Siden er oppdatert i forbindelse med redaktørskifte med bl a banneren;               Annonsesiden er oppdatert for nyåret, adresser er oppdatert pga trykkeribytte og siden omskrevet til dansk og danske priser grunnet redaktørbytte         Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;                                             20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;               KKN har byttet trykkeri og derfor er adressen til trykkeriet på annonsesiden blitt fjernet. Ny adresse kommer senere;                                            

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

  Möteskalender

 

Ansvarig

Ilkka Penttilä, Kuopio, Finland, tel: +358,40,5825564,

fax: +358,17,2884488

E‑mail: ilkka.penttila@pp.inet.fi

Hjemmeside: http://personal.inet.fi/private/ilkka.penttila/

 

Danmark

 

6.10. – 10.10. 2003

PhD-course of Preventive Cardiovascular Medicine, the Department for Preventive

Cardiovascular Medicine, University of Southern Denmark, Esberg.

Information: hlrasmussen@health.sdu.dk

 

11.10. – 14.10. 2003

PhysPharm 2002, Scandinavian Congress of Physiology and Pharmacology, Odense,

Denmark

Information: http://www.physpharm.sdu.dk

 

23.10. – 25.10. 2003

6. Danske kongres i Klinisk Biokemi 2003, Holmen, København.

Information: http://www.dskbkongres2003.dk

 

 

Nixagrim
Get slim fast!
https://nixagrim.eu/
Finland

 

9.10. – 10.10. 2003

Dagarna för endokrinologi (Endo-päivät), Kongresshotell Meripuisto, Esbo

Information: paivi.vanha-aho@duodecim.fi;

http://www.terveysportti.fi/endokrinologiyhdistys/SEY.home

 

09.10. – 10.10. 2003

Laboratoriemedicin 2003, Marina Congress Center, Helsingfors

Information: toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi

 

11.11. – 13.11. 2003

Kemian Päivät/Kemidagarna 2003, Mässcentrum, Helsingfors.

Påliglitheten av mätningar, Programsgruppen för klinsk kemi mm.

Information: toimisto@kemianseura.fi; http://www.kemianseura.fi/

 

26.11. – 28.11. 2003

Skeppsmötet 2003 från Helsingfors till Rikstämman i Stockholm

Information: jaana.toivanen@lpshp.fi; http://www.kliinlablehti.fi/

 

12.2. – 14.2. 2004

Laaduntarkkailupäivät/Labquality Days (English section 13.2. – 14.2. 2004),

Marina Congress Center, Helsingfors.

Information: aino.siukola@labquality.fi; http://www.labquality.fi/

 

11. 7. – 16. 7. 2004

10th International Congress of Toxicology, Tampere, Finland

Information: ictx2004@congreszon.fi; http://www.ictx.org

 

4.9. – 8.9. 2004

European Association of Nuclear Medicine Annual Congress,

Helsinki, Finland

Information: http://www.eanm2004.com/general.html

 

 

Norge

 

09.10. – 11.10. 2003
Høstmøtet i Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi, Hurtigruten

Trondheim-Tromsø.

Information: j.p.berg@ioks.uio.no

23.10 – 24.10. 2003
"NKK-møtet", Norsk klinisk kjemisk kvalitetssikring, Gardermoen.
Information:
j.p.berg@ioks.uio.no

 

27.10. – 30.10. 2003

Endokrinologi grunnkurs. Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Påmelding: koordinatorkontoret.oslo@legeforeningen.no

 

24.11. – 28.11. 2003
Laboratoriekurs i endokrinologi. Aker universitetssykehus, Oslo.
Påmelding:
koordinatorkontoret.oslo@legeforeningen.no

12.2. – 13.2. 2004
Kurs i Porfyri og Porfyrisykdommer. Arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter
for porfyrisykdommer, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
Information:
j.p.berg@ioks.uio.no


2.6. – 4.6. 2004
Vårmøtet i Norsk Selskap for Klinisk Kjemi og Klinisk Fysiologi, Tromsø.

Information: j.p.berg@ioks.uio.no
 

 

Sverige

 

2.10. – 3.10. 2003

Electra-Box Immunology Days, the Globe Hotel, Stockholm.

Information: http://www.electrabox.com

 

2.10. – 3.10. 2003

Equalis Användarmöte – Allmän klinisk kemi

Information: http://www.equalis.se/

 

16.10. 2003

Equalis Användarmöte – Transfusionsmedicin

Information: http://www.equalis.se/

 

20.10. – 23.10 2003

ST-kurs ”Endokrinologi och klinisk kemi”, Huddinge sjukshus.

Kurs för läkare under utbildning i klinisk kemi. Kursen är även öppen för

andra kategorier med specialintresse för ämnet. Föreläsningarna är på svenska.

Den 23/10 är gemensam med fortbildningskursen.

Information: http://www.svls.se/sektioner/sfkk/utb/endo/endokrin2003.htm

 

23.10. – 24.10 2003

Fortbildningskurs ”Endokrinologi och klinisk kemi”, Huddinge sjukhus.

Kurs för specialister och läkare under utbildning i klinisk kemi. Kursen är

även öppen för andra kategorier med specialintresse för ämnet. Föreläsningarna

är på svenska. Den 23/10 är gemensam med ST-kursen.

Information: http://www.svls.se/sektioner/sfkk/utb/endo/endokrin2003.htm

 

23.10. – 24.10. 2003

Equalis Användarmöte – Patientnära analyser

Information: http://www.equalis.se/

 

06.11. – 7.11. 2003

Equalis Användarmöte – Expertgruppskollegium

Information: http://www.equalis.se/

 

13.11. – 14.11. 2003

Equalis Användarmöte – Koagulation

Information: http://www.equalis.se/

 

27.11. – 29.11. 2003

Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm.

Information: per.bjellerup@hs.se; http://www.svls.se/sektioner/sfkk/ 

 

24.4. – 27.4. 2004

The XXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry, Malmö.

Information: info@desinationoresund.com; http://www.nfkk2004.org

 

 

United Kingdom

 

8. 5. – 12. 5. 2005

16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry

and Laboratory Medicine and ´Focus 2005´ National Meeting of the

Association of Clinical Biochemists, Scottish Exhibition and Conference

Centre, Glascow, UK

Information: http://www.glasgow2005.org/

 

 

USA

 

24. 7. – 28. 7. 2005

19th International Congress of Clinical Chemistry and 57th AACC

Annual Meeting, Orlando, FL, USA

Information: http://www.aacc.org./meetings/