Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

3 - 2005

 

Siden ble sist oppdatert:

02/10 -2005

 

Nytt på kkno.org:

02/10-05               Hefte nr 3-2005 er nå lagt ut på siden;               14/06-05               Hefte nr 2-2005 er nå lagt ut på siden;               03/06-05               Hefte nr 1-2005 er nå lagt ut på siden;               En del døde linker, scriptfeil og grafikkfeil er rettet opp;               Annonsesiden er nå oppdatert med gjeldene informasjon;               15/01-04:               Hefte nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;                                         

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

 Om ”Klinisk Biokemi i Norden”

 

Tidsskriftet Klinisk Biokemi i Norden (KBN) er organ for Nordisk Forening for Klinisk Kjemi (NFKK). Redaksjonskomiteen består av hovedredaktør (som også kan fungere som nasjonal redaktører), en redaktør fra hvert av de nordiske land samt sittende formann i NFKK. Det utkommer 4 hefter pr. år. Innholdet i tidsskriftet er i hovedsak informasjon til medlemmene om ulike aktiviteter inne fagområdet i Norden, og fagartikler. De faglige innlegg blir vanligvis ikke vurdert av eksterne faglige konsulenter (referee-vurdert), men redaksjonskomiteen vurderer innholdet i alle artikler og i noen få tilfeller brukes det også konsulenter.

 

De første ti årene

Det

Chevelo Shampoo
uoriva koostumus estää hiustenlähtöä ja ravitsee ihoa!
https://cheveloshampoo.eu/fi/
var Kristoffer Hellsing (Uppsala) og Sverre Landaas (Oslo) som i 1989 tok initiativ til et nordisk tidsskrift for fagområdet klinisk kjemi. Før det hadde det siden etablering av NFKK i 1946 vært flere forsøk på å etablere et nordisk tidsskrift, uten at det hadde lykkedes. Den første redaksjonskomiteen besto av Kristoffer Hellsing (hovedredaktør og nasjonal redaktør for Sverige), Palle Wang (Danmark), Ilkka Penttilä (Finland), Leifur Frantzon (Island), Tor-Arne Hagve (Norge), Thorvaldur Veigar Gudmundsson (formann i NFKK) og Arno Nyberg (NORKEM). I utgangspunktet var  NORKEM involvert ved å finansiere de første planleggingsmøter, garantere for driften de første årene og ved å være representert i  redaksjonskomiteen. Det første heftet kom høsten 1989. Tidsskriftet har så, med få unntak, kommet ut med fire hefter hvert år, samt til sammen 5 supplement-hefter.

Kristoffer Hellsing satt som hovedredaktør frem til sin død i 2000. Hans entusiasme og pågangsmot var en forutsetning for at tidsskriftet ble en realitet. Tor-Arne Hagve var hovedredaktør frem til1.1.03 da Palle Wang to over

 

Økonomi

NFKK har det fulle økonomiske ansvar for driften av KBN. Tidsskriftet har imidlertid i alle år vært fullfinanisert ved annonsering. Det er fra 5 til 8 annonser i hvert hefte.

 

Utgivelse og distribusjon

Heftene kommer vanligvis ut i mars, juni, september og desember. Opplaget er på ca. 3000 og sendes gratis til alle medlemmer av Nordisk Forening for Kliniske Kjemi, samt til en del biblioteker og samarbeidspartnere. Distribusjonen i Danmark, Sverige og Norge skjer via firmaet Bayer. I Finland og Island organiseres utsendingen av heftene av de nasjonale foreninger.

 

Bidrag til Klinisk Biokemi Norden

Bidrag til Klinisk Biokemi i Norden sendes fortrinnsvis til den nasjonale redaktør eller til den som har ansvar for en spesifikke spalte. Manuskriptene utformes slik det er beskrevet i ”Til manuskriptforfattere” på denne hjemmesiden og trykket på tredje omslagssiden i alle hefter. Formen skal følge Vancouver-avtalen. Det faglige innhold i de innsendte manuskripter blir ikke vurdert med referee-system. Redaksjonskomiteen vurderer immidlertid alle manuskripter innholdsmessig og redaksjonelt og foreslår eventuelle endringer. Tiden fra et manuskript er mottatt og til det foreligger trykket overskrider sjeldent seks måneder.

 

Supplementer

Ved publisering av supplementer etter initiativ fra redaksjonen eller NFKK er det tidsskriftet som finansierer supplementet og har ansvar for den redaksjonelle behandling. Hvis supplementet redigeres av andre skal redaksjonskomiteen vurdere innhold i supplementet og gi formell tillatelse til publisering. Finansiering av trykking og distribusjon er da ikke tidsskriftets ansvar. Ved ønske om å trykke supplementer taes kontakt med hovedredaktør.