Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

3 - 2005

 

Siden ble sist oppdatert:

02/10 -2005

 

Nytt på kkno.org:

02/10-05               Hefte nr 3-2005 er nå lagt ut på siden;               14/06-05               Hefte nr 2-2005 er nå lagt ut på siden;               03/06-05               Hefte nr 1-2005 er nå lagt ut på siden;               En del døde linker, scriptfeil og grafikkfeil er rettet opp;               Annonsesiden er nå oppdatert med gjeldene informasjon;               15/01-04:               Hefte nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;                                         

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

Redaksjonskomiteen

 

Hovedredaktør/Danmark
Overlæge Palle Wang
Klinisk Biokemisk Afdeling
Vejle Sygehus
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 7940 6501
Telefax: +45 7940 6871
E-post: pwang@vs.vejleamt.dk

Danmark
Overlæge Ulrik Gerdes
Klinisk Biokemisk Afdeling
Århus Amtssygehus
8000 Århus C
Telefon: +45 8949 7307
Telefax: +45 8949 7303
E-post: gerdes@aas.auh.dk

Finland
Sjukhuskemist Henrik Alfthan
Helsingfors
Universitetscentralsjukhus
HUCS Laboratoriediagnostik
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
FIN-00290 Helsingfors
Telefon: +358-9-471 61457
Telefax: +268-9-4717 4806
E-post: henrik.alfthan@hus.fi

Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
N-0027 Oslo
Telefon: +47 2307 1071
Telefax: +47 2307 1080
E-post: tor-arne.hagve@rikshospitalet.no

Sverige

Överläkare Anders Larsson
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
Telefon: +46 18 6114271
Telefax: +46 1855 2562
E-post: anders.larsson@clm.uas.lul.se

Island
Avdelingsläkare Ingunn Thorsteinsdottir
Department of Clinical Biochemistry
Landspitali - University Hospital
Hringbraut
IS-101 Reykjavik
Telefon: 354 560 1837
Telefax: 354 560 1810
E-post: ingunnth@rsp.is

NFKK

Docent Per Simonsson
Klinisk kemi
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Telefon: +46 4033 1459
E-post: per.simonsson@klkemi.mas.lu.se