Klinisk Biokemi i Norden
 

Til hovedside

Om KBN

Linker

Annonsering

Til manuskriptforfattere

Redaksjonskomiteen

Møtekalender

 

 

Last ned hefte

Tidligere hefter

 

Nyeste hefte:

Composición de Nutresin Herbapure Ear

4 - 2004

 

Siden ble sist oppdatert:

15/08-2004

 

Nytt på kkno.org:

15/01-04:               Hetfe nr 3-2004 og 4-2004 er nå endelig blitt lagt ut på sidene. Hefte nr 3-2004 er blitt lagt rett under "tidligere hefter" hvor det kan lastes ned fra               06/07-04:               Hefte nr. 2-2004 er blitt lagt ut på sidene;               29/05-04:               Hefte nr. 1-2004 er blitt lagt ut på sidene;               Det er blitt gjort korreksjoner i banneren;               Kontakt for nettredaktøren er nå å finne på sidene;               20/12-03:               Hefte nr. 4-2003 er blitt lagt ut på sidene;                Møtekalenderen er nå lagt ut på sidene slik det ble bestemt på styremøtet i KBN;                 Det er gjort enkelte endringer av designet og oppsettet av sidene etter ønske fra brukere. Fonten er nå skiftet fra Times New Roman til Verdana, teksten har fått et høyereinnrykk og overskriftene har fått farge;                Enkelte korrekturfeil er rettet opp;                                             03/11-03:                Korrektur for siden er lest, og ev feil er rettet opp;                                               25/10-03:                Hefte nr. 3-2003 er blitt lagt fullstendig ut på sidene litt sent grunnet softwareproblemer;                Det er gjort ytterligere oppdateringer på sidene i forbindelse med redaktørbytte, både grafisk og i teksten;                Den nye redaksjonskomiteen er blitt publisert på sidene;                Bugs i scriptingen av siden og i grafikken er blitt rettet opp;                Teksten på sidene er nå venstrestilt i stedet for midtstilt;                                               20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;           Siden er oppdatert i forbindelse med redaktørskifte med bl a banneren;               Annonsesiden er oppdatert for nyåret, adresser er oppdatert pga trykkeribytte og siden omskrevet til dansk og danske priser grunnet redaktørbytte         Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;                                             20/12-02:                Hefte nr. 2-2002 er blitt lagt ut på sidene;               KKN har byttet trykkeri og derfor er adressen til trykkeriet på annonsesiden blitt fjernet. Ny adresse kommer senere;                                            

Nettredaktør:

Martin Hagve

e-post

 

 

Til Manuskriptforfattere

 

Bidrag til Klinisk Biokemi i Norden sendes i to eksemplarer samt en elektronisk versjon (E-mail eller diskett) til den nasjonale redaktøren. Formen på manuskriptet skal være som beskrevet til manuskriptforfattere.

i Vancouver-avtalen (http://etikkom.no/NEM/REK/vancouv.htm) . Meddelelser og korte innlegg skrives fortløpende, mens lengre artikler med fordel bør deles inn i avsnitt med kort overskrift. Tabeller skrives på eget ark sammen med en tekst som gjør tabellen selvforklarende.

Figurer skal være av teknisk god kvalitet med tekst og symboler store nok til at figuren tåler forminskning. Til hver figur skal det finnes en forklarende tekst. Tabeller og figurer kan også med fordel sendes i elektronisk form.

Litteraturhenvisninger nummereres i den rekkefølge de angis i manuskript-teksten og skrives som i følgende eksempel (Vancouver-stil):

 

Sandberg S, Christensen NB, Thue G, Lund PK. Performance of dry-chemistry instruments in primary health-care. Scan J Clin Lab Invest 1989; 49: 483-8.

 

Det faglige innhold i de innsendte manuskripter vil ikke bli vurdert med referee-system. Redaksjonskomiteen vurderer immidlertid alle manuskripter innholdsmessig og redaksjonelt og foreslår eventuelle endringer.

 

Nixagrim
Get slim fast!
https://nixagrim.eu/